Od 2014 r. zbieram materiał do podręcznika akademickiego z antropologii komunikacji międzykulturowej. Przygotowując się do egzaminu doktorskiego z tej właśnie dziedziny zwróciłam uwagę na to, jak bardzo brakuje takiego opracowania. Nauka o komunikacji międzykulturowej jest stosunkowo młodą dyscypliną naukową i akademicką, która rozwija się w tempie błyskawicznym. Na chwilę obecną pod hasłem „komunikacja międzykulturowa” można znaleźć przeróżne kierunki myśli humanistycznej: od etnologii do językoznawstwa kognitywnego, od etnolingwistyki do psychologii.

Dla studentów i doktorantów, którzy chcą się specjalizować w tym kierunku, owa mieszanka pojęciowa może być bardzo trudna do ugryzienia. Po rozpoczęciu studiów magisterskich lub doktoranckich na nowej uczelni (szczególnie w innym kraju) może się okazać, że wyniesione ze „starej” uczelni wyobrażenia o siatce pojęciowej i metodologii komunikacji międzykulturowej są już nieaktualne.

Przygotowuję opracowanie, które przedstawi problematykę komunikacji międzykulturowej w ujęciu antropologicznym, wyjaśni w sposób przystępny różnice pomiędzy różnymi osłonami nauki o komunikacji międzykulturowej  i pomoże młodemu pokoleniu badaczy bardziej świadomie określać kierunek własnych poszukiwań.

Jeżeli jesteś zainteresowany wydaniem podręcznika akademickiego pt.

Antropologia komunikacji międzykulturowej

proszę o kontakt!

 

dr Tatiana Wojtas