Pilotażowy projekt badawczy: Tożsamość dzieci z rodzin mieszanych

Wstępne wyniki

Na razie mam zbyt mało wypełnionych ankiet, żeby można było mówić o jakichkolwiek wiążących wstępnych wynikach. Niemniej dwie rzeczy są już dla mnie oczywiste:

1. Jeżeli raz się zrezygnuje dla wygody rodzica albo komfortu dziecka z jednego z języków, jest duża szansa, że dziecko nie będzie chciało do tego języka wrócić.

Przygotowuję o tym artykuł, który niedługo będzie opublikowany na blogu RODZINNA MIESZANINNA.

2. Dziecko samo nie wpada na pomysł, że jest "podwójne". Jeżeli my jako rodzice chcemy, żeby dziecko nie utożsamiało się z narodowością tylko jednego z nas, musimy wyraźnie mu o tym powiedzieć. A raczej nieustannie mówić.

Jak wypełnić ankietę?

Ankiety są dwie: jedna dla rodzica, nie-Polaka, druga dla dziecka.

Krok 1

Wchodzimy na stronę ankiety dla rodzica, odpowiedniej dla konkretnej sytuacji rodzinnej:

Ankieta dla rodziców dzieci polsko-rosyjskich

Ankieta dla rodziców dzieci polsko-białoruskich

Otworzy się strona tytułowa ankiety z ogólną informacją o projekcie badawczym oraz linkami do ankiet dla dzieci.

Krok 2

Klikamy na "Rozpocznij ankietę"

Krok 3

Odpowiadamy na pytania.

Jeżeli mijamy jakieś pytania, pojawią się one na końcu.

Jeżeli nie chcemy odpowiadać na któreś z pytań, wpisujemy "-".

Krok 4

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, KONIECZNIE (!) klikamy na "Zapisz i wyślij ankietę".

Bez tego wyniki nie zostaną do mnie wysłane, a cały wysiłek pójdzie na marne!

Krok 5

Wybieramy z listy ankietę odpowiednią dla wieku naszego dziecka.

Jeżeli dziecko jest w wieku przedszkolnym, rzecz jasna, nie będzie w stanie samo wypełnić ankietę. W tej sytuacji zadajemy dziecku pytania z ankiety i rzetelnie wpisujemy wszystkie odpowiedzi dziecka, w tej postaci, w jakiej przebrzmiały. Bardzo cenne są wszelkie komentarze rodzica odnośnie reakcji dziecka na pytanie oraz języka, w którym dzieciak odpowiedział.

Jeżeli dziecko chodzi do podstawówki, wszystko zależy od wieku i chęci dziecka. Najprawdopodobniej będzie mu potrzebna pomoc rodzica.

Gimnazjaliści i licealiści sami wypełniają ankietę - oczywiście, o ile zechcą. Nic na siłę!

Jeżeli mamy kilkoro dzieci, będzie wspaniale, jeżeli każde dziecko po kolei samodzielnie wypełni swoją ankietę. W tej sytuacji wybieramy z listy odpowiednią ankietę, wypełniamy, naciskamy "Zapisz i wyślij ankietę" (koniecznie!!!), potem znów wybieramy z listy odpowiednią ankietę dla naszego kolejnego respondenta. W ten sposób tę samą ankietę można wypełnić drugi raz.

Bardzo proszę nie podpowiadać dzieciom, co mają napisać! Inaczej badanie traci sens. Dotyczy to szczególnie pytań typu "Kim jesteś?"

Pełna lista linków do wszystkich ankiet:

Rodzina polsko-rosyjska

Ankieta dla rodziców dzieci polsko-rosyjskich

Ankieta dla dzieci w wieku przedszkolnym

Ankieta dla dzieci chodzących do szkoły podstawowej

Ankieta dla gimnazjalistów

Ankieta dla licealistów

Rodzina polsko-białoruska

Ankieta dla rodziców dzieci polsko-białoruskich

Ankieta dla dzieci w wieku przedszkolnym

Ankieta dla dzieci chodzących do szkoły podstawowej

Ankieta dla gimnazjalistów

Ankieta dla licealistów

Rodzina polsko-ukraińska

Ankieta dla rodziców dzieci polsko-ukraińskich

Ankieta dla dzieci w wieku przedszkolnym

Ankieta dla dzieci chodzących do szkoły podstawowej

Ankieta dla gimnazjalistów

Ankieta dla licealistów

dr Tatiana Wojtas