Czy to ma sens – uczyć się polskiego u Rosjanki?!

Myślę, że tak, choć nie zawsze.

...to zapraszam na lekcje!

Jestem magistrem filologii polskiej, mam dyplom nauczyciela języka polskiego. Jestem również uprawniona do wygłaszania wykładów o literaturze polskiej. Zdałam państwowy egzamin i legitymuję poziom znajomości języka polskiego na poziomie zaawansowanym (C2) Certyfikatem Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Mam dziesięcioletnie doświadczenie nauczania języka polskiego. Mieszkam w Polsce, na co dzień używam tego języka w kontaktach prywatnych, w pracy i w rozrywce.

Więcej informacji o mnie znajdziesz tutaj.

Doskonale pamiętam, jak sama się tego języka uczyłam i co było dla mnie trudne. To doświadczenie, wsparte wiedzą ogólną na temat przyswajania języka obcego oraz profesjonalną znajomością języka polskiego, pozwala mi wczuwać się w problem każdego konkretnego Studenta. Wypracowana przez lata metodyka pomaga w rozwiązywaniu większości "typowych” problemów z językiem polskim, które mają cudzoziemcy mieszkający w Polsce.

W przypadku osób rosyjsko- i ukraińskojęzycznych zwracam szczególną uwagę na zwalczanie tzw. interferencji (mieszania) języka polskiego i rosyjskiego/ukraińskiego w mowie Studenta. Drugą ważną kwestią jest nabycie poprawnej polskiej wymowy i intonacji, ponieważ tzw. „wschodnie zaciąganie” (czyli akcent rosyjski albo ukraiński) nierzadko jest powodem dość kłopotliwych i niemiłych sytuacji.

Zastanawiasz się, czego mogłabym Ciebie nauczyć? Zapraszam tutaj.

dr Tatiana Wojtas