Historia rodzin polsko-rosyjskich

Na dzień dzisiejszy jest to marginalny wątek moich badań, któremu - mam nadzieję - będę mogła z czasem poświęcic o wiele więcej uwagi.

Interesują mnie historyczne przypadki miłości polsko-rosyjskiej, w tym aspekt międzykulturowy. Niestety, powodzenie badań tego typu jest mocno związane z istnieniem odpowiednich źródeł historycznych, z których możemy się dowiedzieć o pożyciu danej pary. Takimi źródłami są przede wszystkim prywatna korespondencja i pamiętniki pary oraz osób z jej otoczenia. Już samo poszukiwanie tych dokumentów jest bardzo trudne, czasochłonne i rzadko kończy się powodzeniem. Jeżeli dokumenty należały do osoby sławnej i po jej śmierci zostały przekazane do któregoś z archiwów państwowych, jest szansa, że prędzej czy później na nich natrafię. Natomiast co robić w przypadku osób mniej znanych? Pozostaje jedynie szukać kontaktu do potomków, w których domach prywatnych jakimś cudem coś się mogło przechować. Z jakimi trudnościami wiążą się takie posunięcia, nie muszę chyba szczegółowo wyjaśniać.

W tej chwili gromadzę materiał o małżeństwie Wielkiego Księcia Konstantego i Joanny Grudzińskiej, Księżnej Łowickiej. Jest to bodajże najsławniejsza rodzina polsko-rosyjska w historii, nie licząc rosyjskiego małżonka Mariny Mniszkówny (kimkolwiek on nie był). Ogólnej informacji o tej parze nie brakuje, mnie zaś interesują szczegóły, które mogłabym przeanalizować pod względem konfliktu pomiędzy modelami kulturowymi.

Bliski zakończeniu jest projekt badawczy poświęcony polskim i niemieckim korzeniom znanej postaci z dziejów Związku Radzieckiego, Gleba Krzyżanowskiego. Kolega Włodzimierza Lenina z lat młodzieńczych, współzałożyciel Związku Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej, towarzysz w zesłaniu syberyjskim, później zasłynął jako wspaniały energetyk oraz twórca i koordynator wielopoziomowego planu elektryfikacji ZSRR. Jego pochodzenie jest związane z fascynującą legendą, która, jak matrioszka, osłania kolejne zagadki.

Zajmuję się również związkami polsko-rosyjskimi nie tak mocno oddalonymi w czasie. Słucham uważnie historie rodziców i dziadków moich znajomych. Z notatek powstanie książka o przeplataniu się losów "zwykłych" Polaków i Rosjan w burzliwym XX. wieku.

Pomagam Polakom w poszukiwaniu swoich rosyjskich korzeni. Więcej informacji o mojej działalności genealogicznej w zakładce Genealogia.

dr Tatiana Wojtas