Jak wziąć udział w projekcie badawczym? Pytania i odpowiedzi

Nice 2016

Zapraszam do współpracy, jeśli:

Po co brać udział w projekcie badawczym?

Po pierwsze, to jest po prostu ciekawe. Jeżeli jesteś związany zawodowo z tematyką badań socjologicznych, na pewno nie będziesz mógł nie skorzystać z okazji i nie porównać warsztatu:) Natomiast jeżeli jesteś zupełnie daleki od tych klimatów, gwarantuję, że będzie to dość interesujące doświadczenie! Poznasz od środka, jak wyglądają badania jakościowe, jaka jest rola badacza, jak się czuje osoba, która udziela informacji i - bądź co bądź - wpływa bezpośrednio na wyniki całej analizy.

Po drugie, jest to bardzo potrzebne. Dla nas wszystkich! Wiedza nie bierze się sama z siebie. Z powietrza do głów spływają jedynie uprzedzenia, stereotypy i sądy obiegowe, które najczęściej mijają się z rzeczywistością. "Prawdziwą" wiedzę "znaleźć" dosyć ciężko, ponieważ trzeba ją pieczołowicie zebrać. Fizycy pracują w laboratoriach i obsługują skomplikowany sprzęt, żeby się dowiedzieć o materii. Biolodzy siedzą w terenie i obserwują zachowania zwierząt, żeby się dowiedzieć o świecie istot żywych. A żeby dowiedzieć się czegoś o nas samych, o ludziach, trzeba również rozmawiać, pytać i uważnie słuchać odpowiedzi. I ktoś to musi robić.

Po trzecie, jest to szansa, by samemu uzyskać informację, której potrzebujesz. Owszem, zadaję pytania, ale również mogę wiele opowiedzieć. Jeżeli masz jakieś pytania o codzienności rodziny międzynarodowej, o religiach albo o wielokulturowym wychowaniu dzieci, o psychologicznych aspektach kontaktów z cudzoziemcami, jeżeli potrzebujesz fachowej i konkretnej porady - możesz zapytać mnie w ramach badania! Umiem być wdzięczna za poświęcony mi czas i chętnie odpowiem na Twoje pytania.

W jakich projektach badawczych mogę wziąć udział?

W tej chwili gromadzę materiał w ramach następujących projektów badawczych:

Jak wygląda badanie?

W największym skrócie badanie polega na tym, że zadaję Ci kilkanaście pytań i odnotowuję Twoje odpowiedzi, które później analizuję zgodnie z zasadami metodologii badań jakościowych.

Ten ogólny schemat może mieć różne realizacje, w zależności od okoliczności, Twoich możliwości czasowych oraz etapu badania, na który się akurat załapałeś.

Najprawdopodobniej poproszę Ciębie o wywiad naukowy, który może być poprzedzony wypełnieniem przez Ciebie (albo przeze mnie, z Twoich słów) krótkiej ankiety albo testu diagnostycznego. Wywiad naukowy jest bezwzględnie anonimowy więc niestety nie pomogę Ci w ten sposób zostać bohaterem numeru kolorowego magazynu:) Wywiad jest nagrywany na dyktafon albo - w razie absolutnej konieczności - konspektowany ręcznie i później przeze mnie przepisywany. Jeżeli nie możemy się spotkać osobiście, pomocą służy Skype, ewentualnie czat, ewentualnie pisemny kwestionariusz, który wypełniasz i wysyłasz mi mailem (jest to najbardziej pracochłonny sposób uczestnictwa w badaniu).

W przypadku projektu Tożsamość dzieci z rodzin mieszanych w centrum mojego zainteresowania badawczego są właśnie dzieci, a wywiad przyjmuje postać wywiadu rodzinnego. Zdaję sobie sprawę ze wszystkich trudności związanych z organizacją takiego wywiadu, dlatego będę prosiła zarówno rodziców, jak dzieci o wypełnienie ankiet on-line. Wypełnione ankiety mogę wysłać na pamiątkę:)

Czy każdy może wziąć udział w badaniu?

Niestety, nie.

Jeżeli nie masz jeszcze 18 lat, nie mogę zaprosić Ciebie do udziału w projekcie badawczym bez zgody Twoich rodziców. Dobra wiadomość jest taka, że jeszcze się nie spotkałam z odmową.

Nie mogę również przeprowadzić z Tobą wywiadu naukowego, jeżeli aktualnie jesteśmy w trakcie terapii albo udzielenia indywidualnych konsultacji. W tym wypadku poradnictwo i badanie wykluczają się wzajemnie więc musimy najpierw zamknąć sprawę udzielenia porad.

Czy ktoś inny dowie się o tym co opowiem o swojej rodzinie?

Nikt oprócz mnie się nie dowie. Nakazuję tego etyka prowadzenia badań antropologicznych i jestem zobowiązana do przestrzegania tych restrykcyjnych zasad. Transkrypcje wywiadów koduję i w trakcie dalszej analizy używam wyłącznie tych kodów. Wszystkie imiona własne zastępuję skrótami albo przypadkowymi literami. W publikacjach naukowych i popularnonaukowych mogę opisać niektóre aspekty Twojej sytuacji albo zacytować fragmenty z wywiadu, lecz z przestrzeganiem kilku ważnych zasad:

Jak wygląda analiza danych?

Na pierwszym etapie przeprowadzam wstępną analizę tematyczną transkrypcji wywiadów za pomocą specjalistycznego programu komputerowego. Później osobno analizuję każdy z poruszonych przez Ciebie wątków, uwzględniając rozmaite konteksty i perspektywy, dane z literatury przedmiotu, źródła zastane oraz podobne wątki tematyczne poruszone przez innych uczestników projektu badawczego.

W jaki sposób będę mógł dowiedzieć się o wynikach badań?

O ile będziesz tego chciał, pozostaniemy w kontakcie. Na Twoje życzenie będę informować Ciebie o moich wystąpieniach na konferencjach, ukazaniu się artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książek. Poszczególne wątki będę publikowała na blogu "Rodzinna Mieszaninna", także będziesz mógł śledzić na bieżąco postępy moich badań.

dr Tatiana Wojtas