Najbliższy egzamin certyfikatowy z języka polskiego odbędzie się się 10-11 czerwca 2017, poziomy B1, B2 i C1.

Egzamin można zdawać w Katowicach (Uniwersytet Śląski), Krakówie (Uniwersytet Jagielloński), Lublinie (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej), Łódzi (Uniwersytet Łódzki) i Warszawie (Uniwersytet Warszawski i Uczelnia Łazarskiego).

 

Jeżeli planujesz zostać w Polsce na dłużej, rozpocząć w tym kraju studia albo podjąć pracę, warto zatroszczyć się o państwowy certyfikat znajomości języka polskiego. Ten dokument jest również konieczny, jeżeli ubiegasz się o obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Żeby uzyskać taki certyfikat, musisz zdać egzamin. Sam wybierasz poziom, na którym chcesz sprawdzić swoje umiejętności:

B1 – podstawowy

B2 – średni ogólny

C1 – średni zaawansowany

albo

C2 – zaawansowany.

 

Niedługo będzie możliwość zdawania egzaminu również na poziomach A1 i A2.

 

Egzamin składa się z pięciu części:

Część A. Rozumienie ze słuchu (egzamin pisemny)

Część B. Poprawność gramatyczna (egzamin pisemny)

Część C. Rozumienie tekstów pisanych (egzamin pisemny)

Część D. Wypowiedź pisemna (egzamin pisemny)

Część E. Mówienie (egzamin ustny)

 

Żeby uzyskać pozytywny wynik egzaminu, musisz otrzymać minimum 60% punktów z każdej z części. Więcej informacji o egzaminie znajdziesz na oficjalnej stronie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego:

 

Z punktu widzenia Komisji nie ma znaczenia, w jaki sposób i czy w ogóle się przygotowywałeś do egzaminu. Nie musisz kończyć jakichś wyznaczonych przez organizatora kursów, żeby być dopuszczonym na salę egzaminacyjną. Teoretycznie, masz szansę zdać bez specjalnego przygotowania, jeżeli dobrze znasz język na tym poziomie, na którym zdajesz. Jednak doświadczenie zdających świadczy o tym, że sama znajomość języka – paradoksalnie – nie wystarczy. Potrzebna jest również praktyczna wiedza o typach zadań, które będziesz musiał rozwiązać na egzaminie.

 

Jeżeli chcesz przygotować się do egzaminu, skontaktuj się ze mną.

dr Tatiana Wojtas