Problemy międzykulturowe w małżeństwach polsko-rosyjskich

Wywiad ze mną w radiu TOK.FM 19 lipca 2017

Projekt badawczy „Problemy w polsko-rosyjskim komunikowaniu się na przykładzie mieszanych związków małżeńskich i nieformalnych” był moim projektem doktorskim, realizowanym w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem ówczesnego dyrektora Instytutu, prof. dr hab. Lecha Mroza. Na realizację tego badania przyznano mi grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011-2014, nr grantu N N109 180140). Opiniowali pracę prof. dr hab. Jerzy Wasilewski (UW) i prof. dr hab. Andrzej de Lazari (UŁ).

W styczniu 2014 r. obroniłam rozprawę doktorską, która była wyróżniona przez Radę Naukową Wydziału Historycznego UW. Pracę zgłoszono do Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną – niestety, tej nagrody jednak nie otrzymałam. Rozprawa zdobyła natomiast II miejsce w Konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepszą pracę doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki obronioną w 2014 r.

Streszczenie rozprawy doktorskiej w Repozytorium UW

Na podstawie rozprawy powstał rękopis książki. W tej chwili szukam sponsora publikacji.
Jeżeli jesteś zainteresowany ukazaniem się drukiem książki:

"Niełatwa miłość. Pary polsko-rosyjskie wobec wyzwań odmienności językowo-kulturowej"

bardzo proszę o kontakt!

W trakcie realizacji projektu powstały publikacje:

dr Tatiana Wojtas