Badania naukowe

Badania nad różnymi aspektami komunikacji międzykulturowej prowadzę od 2004 r. Pierwsze moje projekty naukowe skupiały się wokół tematyki polsko-rosyjskiej. Po obronie doktoratu zajęłam się problematyką rodzin mieszanych oraz szerzej, prywatnych kontekstów wielokulturowości.

Obecnie zakres moich zainteresowań naukowych obemuje następujące zagadnienia:

Zapraszam wszystkie osoby mające doświadczenie wielokulturowe do udziału w projektach badawczych!

dr Tatiana Wojtas